News

 • Boston Hamazkayin to Screen ‘State on the Last Piece of Land’ on May 31

  Boston Hamazkayin to Screen ‘State on the Last Piece of Land’ on May 31

  Watertown, Mass.– On Thursday, May 31, at 7:30 p.m., The Boston Hamazkayin will screen the film, “State on the Last Piece of Land,” at the Armenian Cultural and Educational Center (ACEC), located at 47 Nichols Ave. Watertown, Mass. The film, which was produced by Armenia’s Yerkir Media, was translated into …Read More »
 • Hamazkayin ArtLinks 2018 to Be Held in PA, June 28-July 1

  Hamazkayin ArtLinks 2018 to Be Held in PA, June 28-July 1

  Annual Arts Retreat to Link Armenian Youth and Leading Voices in the Arts The 2018 Hamazkayin ArtLinks youth workshops will take place in Elverson, PA, June 28 – July 1, and will feature Alexander Dinelaris and Chris Bohjalian (creative process), Vehanoush Tekian (Armenian language and poetry), Nairi Karapetian (Armenian dance), …Read More »
 • Hamazkayin’s Worcester Armenian Film Festival Features New Generation of Filmmakers

  Hamazkayin’s Worcester Armenian Film Festival Features New Generation of Filmmakers

  From the Armenian Weekly WORCESTER, Mass. (A.W.)—This year’s installment of the Worcester Armenian film festival featured the work of primarily young filmmakers from around the United States. The film festival opened at the Sprinkler Factory Art Gallery in Worcester on May 17 with welcoming remarks by filmmaker Talin Avakian, who spoke …Read More »
 • Hamazkayin Eastern US Holds 42nd Annual Meeting

  Hamazkayin Eastern US Holds 42nd Annual Meeting

  BETHESDA, Md.— On April 14, the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of the Eastern United States held its 42nd Regional Convention at the Soorp Khatch Armenian Apostolic Church in Bethesda. Around 40 delegates from 9 chapters and invited guests participated in the meeting. Hrair Baronian, the Eastern U.S. representative …Read More »
 • ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

  ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

  ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ.- Փետրուար 15-ին, Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրով, տեղի ունեցաւ Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Պոսթընի մասնաճիւղի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որ գլխաւորաբար կեդրոնացաւ յառաջիկայ տարուան գործունէութեան ծրագիր մշակելու գործին վրայ: Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ մասնաճիւղի նոր վարչութիւն հետեւեալ կազմով.- Խաժակ Մկրտիչեան (ատենապետ), Վերժինի Թուլումեան (փոխ-ատենապետ), Սամուէլ Չաքմաքճեան (քարտուղար), Ռաֆֆի Զարգարեան (գանձապահ), …Read More »
 • Hamazkayin Summer Forum to Be Held July 5-18

  Hamazkayin Summer Forum to Be Held July 5-18

  Are you or someone you know an Armenian university student between the ages of 17 and 24? The Hamazkayin Summer Forum offers participants the opportunity to spend a productive summer in Armenia and Artsakh, and take part in an enriching cultural and educational program. The 2018 Forum will take place July …Read More »
 • Save the Date for ArtLinks 2018!

  Save the Date for ArtLinks 2018!

  Save the date for ArtLinks 2018! Details forthcoming.Read More »
 • Hamazkayin Announces Winner of 2017 Tololyan Prize in Contemporary Literature

  Hamazkayin Announces Winner of 2017 Tololyan Prize in Contemporary Literature

  The Regional Executive Committee of Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of Eastern United States announces the winner of the 4th Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature,  Christopher Atamian for his poetry collection entitled A Poet in Washington Heights. The book is forthcoming from the Nauset Press publishers. …Read More »
 • Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակի 2017թ. Արդիւնքը

  Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակի 2017թ. Արդիւնքը

  Արեւելեան Ա.Մ.Ն-ի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ չորրորդ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակաբաշխութեան արդիւնքը: Այս տարի մրցանակի կ՛արժանանայ Քրիստոֆըր Ադամեանի A Poet in Washington Heights բանաստեղծութիւններու հաւաքածոն։ Ադամեան ստացած էր «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան առաջին մրցանակը իր Նիկողոս Սարաֆեանի «Վենսենի անտառը» …Read More »
 • Lucine Kasbarian Reveals Power of Political Cartoons in Changing Hearts, Minds, and History

  Lucine Kasbarian Reveals Power of Political Cartoons in Changing Hearts, Minds, and History

  New York, (N.Y.)—On Sunday, Nov. 12, journalist and cartoonist Lucine Kasbarian delivered an unprecedented talk on the Armenian lecture circuit with a highly informative and entertaining presentation, “Armenians and Political Cartoons.” An audience of some 60 persons gathered at St. Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral in New York, and were exposed to a comprehensive …Read More »