News

 • ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

  ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

  ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ.- Փետրուար 15-ին, Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրով, տեղի ունեցաւ Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Պոսթընի մասնաճիւղի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որ գլխաւորաբար կեդրոնացաւ յառաջիկայ տարուան գործունէութեան ծրագիր մշակելու գործին վրայ: Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ մասնաճիւղի նոր վարչութիւն հետեւեալ կազմով.- Խաժակ Մկրտիչեան (ատենապետ), Վերժինի Թուլումեան (փոխ-ատենապետ), Սամուէլ Չաքմաքճեան (քարտուղար), Ռաֆֆի Զարգարեան (գանձապահ), …Read More »
 • Hamazkayin Summer Forum to Be Held July 5-18

  Hamazkayin Summer Forum to Be Held July 5-18

  Are you or someone you know an Armenian university student between the ages of 17 and 24? The Hamazkayin Summer Forum offers participants the opportunity to spend a productive summer in Armenia and Artsakh, and take part in an enriching cultural and educational program. The 2018 Forum will take place July …Read More »
 • Save the Date for ArtLinks 2018!

  Save the Date for ArtLinks 2018!

  Save the date for ArtLinks 2018! Details forthcoming.Read More »
 • Hamazkayin Announces Winner of 2017 Tololyan Prize in Contemporary Literature

  Hamazkayin Announces Winner of 2017 Tololyan Prize in Contemporary Literature

  The Regional Executive Committee of Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of Eastern United States announces the winner of the 4th Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature,  Christopher Atamian for his poetry collection entitled A Poet in Washington Heights. The book is forthcoming from the Nauset Press publishers. …Read More »
 • Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակի 2017թ. Արդիւնքը

  Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակի 2017թ. Արդիւնքը

  Արեւելեան Ա.Մ.Ն-ի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ չորրորդ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակաբաշխութեան արդիւնքը: Այս տարի մրցանակի կ՛արժանանայ Քրիստոֆըր Ադամեանի A Poet in Washington Heights բանաստեղծութիւններու հաւաքածոն։ Ադամեան ստացած էր «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան առաջին մրցանակը իր Նիկողոս Սարաֆեանի «Վենսենի անտառը» …Read More »
 • Lucine Kasbarian Reveals Power of Political Cartoons in Changing Hearts, Minds, and History

  Lucine Kasbarian Reveals Power of Political Cartoons in Changing Hearts, Minds, and History

  New York, (N.Y.)—On Sunday, Nov. 12, journalist and cartoonist Lucine Kasbarian delivered an unprecedented talk on the Armenian lecture circuit with a highly informative and entertaining presentation, “Armenians and Political Cartoons.” An audience of some 60 persons gathered at St. Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral in New York, and were exposed to a comprehensive …Read More »
 • Hamazkayin Eastern Regional Executive Sets Exciting Plans for 2018

  Hamazkayin Eastern Regional Executive Sets Exciting Plans for 2018

  NEW YORK, N.Y.—Members of the Hamazkayin Eastern U.S. Regional Executive held their annual plenary meeting in New York on Aug. 5. The Regional Executive assessed its work of the past year, and laid out ambitious goals and exciting plans for the upcoming year. Regional Executive members Arevik Caprielian (chair) Hasmig …Read More »
 • Youth Explore Identity and Culture at ArtLinks 2017

  Youth Explore Identity and Culture at ArtLinks 2017

  The 2017 Hamazkayin ArtLinks youth forum took place in California June 29 – July 2.  Around 30 participants and 10 organizers congregated in the scenic campgrounds of the Armenian Youth Federation (AYF), in Wrightwood, outside Los Angeles. The four-day program featured an inspiring lineup of workshop leaders:  Chris Bohjalian (literature), …Read More »
 • Hamazkayin Dance Retreat Rocks the Great Lakes State

  Hamazkayin Dance Retreat Rocks the Great Lakes State

  GRAND JUNCTION, Mich.—More than 100 young dancers converged on Warner Camp in Grand Junction on Aug. 26 for a weekend of music, dance, and fun at the first Hamazkayin Eastern Region Dance Retreat. “The powerful emotion and sense of unity we experienced this past weekend was overwhelming. We watched our …Read More »
 • New Hamazkayin Chapter Established in Worcester

  New Hamazkayin Chapter Established in Worcester

  WORCESTER, Mass.—Members of the Worcester Armenian community came together and established the Worcester chapter of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society. The chapter’s founding meeting was held at the Holy Trinity Armenian Apostolic Church on June 14. Welcoming the step, Hamazkayin Eastern Region USA Executive Committee Chair Arevik Caprielian …Read More »