June 2020

Ճեմարանի տնօրէնութիւնը երախտապարտ է Ճեմարանի մեծ ընտանիքին, շրջանաւարտներուն եւ բարեկամներուն` «Մեր բոլորիս ուխտավայր ՃԵՄԱՐԱՆԻՆ» առցանց նուիրահաւաքին իրենց մասնակցութեան համար: Ձեր նուէրը անմիջականօրէն պիտի նպաստէ Ճեմարանին եւ անոր աշակերտութեան: Հարցումներու պարագային կապուիլ տնօրէնութեան՝ info@djemaran.edu.lb: Կանխայայտ շնորհակալութիւն բոլոր նուիրատուներուն:   ...